รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
(เปิดรับสมัคร 2 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561)


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
(เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 2561 - 28 มิถุนายน 2561)


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
(เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 มีนาคม 2561)


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสัญญาจ้าง
เปิดรับสมัครวันที่ 19 ก.พ. 61 - 8 มี.ค. 61

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงาน
เปิดรับสมัครวันที่ 27 พ.ย. 60 - 12 ธ.ค. 60

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครวันที่ 13 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงาน
เปิดรับสมัครวันที่ 16 ต.ค. - 29 ต.ค. 60

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงาน
เปิดรับสมัครวันที่ 7 ส.ค. - 3 ส.ค. 60

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เปิดรับสมัครวันที่ 3 เม.ย. - 18 เม.ย. 60

การขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม
ปีงบประมาณ 2560
เปิดรับสมัครวันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2560
เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 12 ธันวาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิการยน 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 26 พฤษภาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 8 - 25 เมษายน 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสัญญาจ้างและพนักงาน
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 23 มีนาคม - 18 เมษายน 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 7 - 21 มีนาคม 2559

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 21 กันยายน 2558 - 21 ตุลาคม 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558
 
 

Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
หรือ LineID : @Thaijobjob


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น